Osnove prava elektroničke trgovine

Osnove prava elektroničke trgovine predstavljaju u hrvatskoj pravnoj literaturi pionirski poduhvat u prezentaciji ove teme koja je već duže vrijeme prisutna u svjetskim razmjerima. Knjiga predstavlja osnovnu zakonsku regulativu, kako hrvatsku tako i međunarodnopravnu te predstavlja osnove poslovanja korištenjem elektroničkih mreža i računala, naravno s pravnog aspekta. Predstavljeni su novi oblici ugovora koji su nastali u tom komunikacijskom okružuju, kao specifičnost ove pravne grane, ali su locirani unutar širih pojmova tradicionalne pravne doktrine. Pružene su pravne definicije web-stranica i interneta, a u svojoj cjelini predstavljen je i elektronički oblik isprava. Knjiga je namijenjena svima koji koriste elektroničke komunikacije u svojem poslovanju, jednako kao i onima koji nešto o tome trebaju naučiti, bilo teorijski ili praktično.

Ostale publikacije

Pojednostavljeni pravni osvrt na reakciju izvršne vlasti povodom pandemije koronavirusa u RH
Globalna unifikacija prava elektroničke trgovine. Konvencija UN-a o elektroničkoj komunikaciji
Pravo virtualnih pravnih odnosa: Elektronička trgovina
Kako pribaviti i koristiti elektronički potpis