menu

dr. sc. Tin Matić

Tin Matić
dr. sc.
  • Član Nacionalnog vijeća za elektroničko poslovanje
  • Član Sektorskog odbora za akreditaciju davatelja usluga certifikacije u području primjene elektroničkog potpisa Hrvatske akreditacijske agencije
  • Član Radne skupine za provedbu mjere Obrazovanje i certificiranje savjetnika za elektroničko poslovanje Hrvatske agencije za malo gospodarstvo
  • Ekspert za dobrovoljnu akreditaciju u području elektroničkog potpisa Hrvatske akreditacijske agencije
  • Član Komisije za Digitalnu ekonomiju Međunarodne trgovačke komore u Parizu
  • Član Foruma Europske komisije za e-račun
  • Član Predsjedništva Stalnog arbitražnog sudišta pri Hrvatskoj gospodarskoj komori u Zagrebu

Diplomirao na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 1984. godine. Pravosudni ispit položio 1988. Tijekom studija nagrađen Rektorovom nagradom za odličan uspjeh u studiju.

Nakon studija odvjetnički vježbenik do 31. 1. 1989. Od 1. 2. 1989. samostalni odvjetnik. Kao odvjetnik bavi se isključivo trgovačkim i međunarodnim trgovačkim pravom te arbitražom.

Od 1991. član uredništva časopisa – glasila Hrvatske odvjetničke komore (HOK) Odvjetnik. Od sredine 1993. zamjenik glavnog urednika časopisa. Od 1995. do 2019. urednik časopisa Odvjetnik, a od 2019. glavni i odgovorni urednik časopisa Zakonitost.

Od 1995. do 1996. disciplinski sudac Disciplinskog suda HOK-a. Od 1999. do 2003. član Upravnog odbora Zagrebačkog odvjetničkog zbora. Ispitivač odvjetničke etike Zagrebačkog zbora. Od 2000. do 2003. član Upravnog odbora HOK-a te ponovno od 2017. član izdavačkog savjeta Hrvatske pravne revije od 2012. do 2018.

Od 1997. arbitar na listi arbitara Stalnog izbranog (arbitražnog) sudišta pri Hrvatskoj gospodarskoj komori u Zagrebu za sporove domaćeg karaktera, a od 2014. i za sporove međunarodnog karaktera. Od 2012. član Predsjedništva Stalnog arbitražnog sudišta pri HGK u Zagrebu. Ispitivač na pravosudnom ispitu 2018. i 2019.

Član Nacionalnog vijeća za elektroničko poslovanje od 2010. godine. Član Državnog povjerenstva za e-račun od 2008. godine do 2011. godine. Član Sektorskog odbora za akreditaciju davatelja usluga certifikacije u području primjene elektroničkog potpisa Hrvatske akreditacijske agencije od 2010. Član Radne skupine za provedbu mjere Obrazovanje i certificiranje savjetnika za elektroničko poslovanje Hrvatske agencije za malo gospodarstvo od 2010. godine. Član Komisije za Digitalnu ekonomiju Međunarodne trgovačke komore u Parizu od 2011. godine. Član foruma Europske komisije za e-račun. Od 2013. godine imenovani ekspert za dobrovoljnu akreditaciju davatelja usluga certificiranja pri Hrvatskoj akreditacijskoj agenciji. Član Izvršnog odbora ICC Hrvatska od 2017.

Magistar pravnih znanosti iz područja trgovačkopravnih znanosti od 1999. Tema magistarske radnje je Ugovor o elektronskoj razmjeni podataka. Doktor pravnih znanosti od 2017. Tema doktorske radnje je Globalna unifikacija prava elektroničke trgovine. Specijalist trgovačkog i međunarodnog trgovačkog prava, priznat po HOK-u 1999.

Sudjelovao kao sudionik i predavač u većem broju domaćih i inozemnih savjetovanja. Navode se: International Development Law Institute iz Rima, Italija, seminar 1996. s temom Pravni aspekti trgovačke liberalizacije i regionalne gospodarske integracije (bio stipendist Europske banke za obnovu i razvoj – London) te 2000. seminar Pravnika u gospodarstvu u Opatiji s predavanjem – Ugovor o elektronskoj razmjeni podataka i 2002. seminar Pravnika u gospodarstvu u Opatiji s predavanjem – Praktična primjena elektroničkog potpisa. Redovni predavač na savjetovanju E-biz u Zagrebu 2017., 2015., 2014., 2013., 2012., 2011. i 2010. godine. Sudjeluje kao predstavnik RH u Komisiji za digitalnu ekonomiju Međunarodne trgovačke komore u Parizu od 2012. godine.

Od 2007. godine predavač i nositelj kolegija Pravni aspekti internetskog poslovanja na Visokoj školi za upravljanje „Baltazar Adam Krčelić“, odnosno Veleučilištu „Baltazar“ u Zaprešiću u zvanju predavača. Od 2017. u zvanju višeg predavača.

1997. pohađao i apsolvirao u Rimu, Italija, u organizaciji i pod pokroviteljstvom IDLI (International Developing Law Institute) obuku – seminar o slobodi međunarodne trgovine u odnosu na pravila WTO-a kao stipendist EBRD-a.

1998. kao suradnik American Bar Association i United States Information Agency prošao (pravnu) obuku u SAD-u pod nazivom The Legal System of the USA. Postao stalni član uredništva i savjetnik u Agenciji za promicanje ulaganja RH. Član uredništva iste edicije u Hrvatskom fondu za privatizaciju od 2001. do 2003.

Radio kao sudionik u istraživanju EBRD (Europska banka za obnovu i razvoj) Measuring legal transition in the EBRD’s countries of operations Legal Indicator Survey 1999. i 2000. te za sve kasnije godine uključujući 2019. Od 2000. do 2008. stalni suradnik – savjetnik USAID-a (The United States Agency for International Development – Agencija SAD-a za međunarodni razvoj) na području harmonizacije hrvatskog energetskog prava s pravom EU. Od 2000. godine radi kao suradnik u Obnova projekt Hrvatska sponzoriranom od EU kao hrvatski stručnjak na unapređivanju i harmoniziranju hrvatskog zakonodavstva s europskim. Posebni savjetnik Ministarstva gospodarstva i Vlade RH prilikom izrade Zakona o elektroničkoj trgovini, Zakona o trgovini, Zakona o posredovanja u prometu nekretnina, Zakona o prometu neobrađenim drvom, svih zakona iz područja energetike, Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o elektroničkom potpisu, Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o elektroničkoj trgovini i dr. Savjetnik Središnjeg državnog ureda za E-Hrvatsku 2010. i 2011. godine u projektu analize i prijedloga za promicanje elektroničke komunikacije za tijela državne uprave u RH 2011. godine.

Objavio velik broj stručnih i znanstvenih članaka te knjiga uglavnom s područja elektroničke trgovine i arbitraže. Govori aktivno engleski jezik.

Kontaktirajte me