menu

Marija Mrdak dipl. iur.

Marija Mrdak
dipl. iur.
  • Pozicija direktor društva
  • Područja rada specijalistica trgovačkog i međunarodnog trgovačkog prava
  • Jezici engleski

Diplomirala je na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 2008. godine. Pravosudni ispit položila je 2011. godine.

Nakon studija radi kao odvjetnička vježbenica od prosinca 2008. do ožujka 2012. Godine. Od 1. 3. 2012. do 19. 3. 2012. radi kao samostalna odvjetnica, a od ožujka 2012. pa do 5. 12. 2012. kao odvjetnica u Zajedničkom odvjetničkom uredu Tin Matić i Marija Krizmanić. Od 6. 12. 2012. radi kao odvjetnica u Odvjetničkom društvu Tin Matić i partneri d.o.o.

Kao odvjetnica bavi se građanskim, trgovačkim i radnim pravom.

Kontaktirajte me