menu

Stjepan Matić mag. iur.

Stjepan Matić
mag. iur.
  • Područja prava građansko, trgovačko, autorsko
  • Jezici engleski

Stjepan Matić diplomirao je na Katedri Trgovačkog prava Pravnog fakulteta Sveučilišta u Splitu 2019. godine na temu Ugovori u elektroničkom poslovanju gdje je detaljnije objasnio pojedine načine sklapanja ugovora putem interneta te prava i obveze ugovornih strana.

Tijekom studiranja dodijeljena mu je Dekanova nagrada za najbolji studentski znanstveni rad na temu Primjena i provedba direktive 2012/29/EU o uspostavljanju minimalnih standarda za prava, potporu i zaštitu žrtava kaznenih djela u Hrvatskom kaznenom procesnom pravu.

Surađivao je s katedrom Teorije države i prava gdje je ispravljao seminarske radove studenata Pravnog fakulteta napisane na engleskom jeziku.

Usavršavao znanje engleskog jezika na jednim od najpoznatijih sveučilišta svijeta poput Oxforda i Cambridgea.

Po završetku Pravnog fakulteta postaje član tima Odvjetničkog društva Tin Matić & partneri gdje u svojstvu odvjetničkog vježbenika doprinosi rješavanju problema pravne prirode s kojima se stranke svakodnevno susreću.

Kontaktirajte me